Saturday, June 27, 2009

Merdu dan menusuk Qalbu.. Subhanallah.. ♥ ~

"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang"
Da'i Nada- Ma li rabbun siwah (ما لي رب سواه)

Ma li rabbun siwah (Tiadalah bagiku Tuhan selain-Nya)
Ghaffarun yamhuz zunub (Pengampun memadamkan dosa-dosa)
Ma li rabbun siwah (Tiadalah bagiku Tuhan selain-Nya)
Nurun yahdil qulub (Cahaya menunjukkan hati-hati)

Ya Allah 'abdun kathuraz zunubi (Ya Allah, hamba banyak dosa )
Zadat hauni qurubi (Tambahkanlah dekatku dengan-Mu )
Minka ilaika ghurubi (Dari-Mu kepada-Mu aku kembali )

Ya Allah la tahrimni naima (Ya Allah jangan haramkanku nikmat-Mu)
La tatrukni saqima (Jangan tinggalkanku kesakitan)
Ya Mannanar Rahima (Wahai Maha Penganugerah & Maha Penyayang)

Ya Allah Anta 'Aliyul Qadirul 'Azimu (Ya Allah Engkau Maha Tinggi, Maha Pengatur & Agung)
Ya Allah Antas Samiul Basirul 'Alimu (Ya Allah Engkau Maha Pendengar, Melihat dan Mengetahui )

Ma li rabbun siwah (Tiadalah bagiku Tuhan selain-Nya)
Rabbus sama'il udul (Tuhan langit yang rata )
Yaghfiru man asoh (Mengampunkan sesiapa yang menderhaka-Nya)
Wa huwal Halimur Rauf (Dan Dialah Maha Lembut dan Memberi Rahmat)

Ya Allah Rahmanul lil baraya (Ya Allah Pengasih kepada manusia )
Ghaffaru lil khataya (Pengampun kepada kesilapan )
Wa rajai huwa hudaya (Dan harapanku adalah hidayah)

Ya Allah irham dho'fi wa hali (Ya Allah ampunkanlah kelemahanku & keadaanku)
Faqa zanbu ihtimali (Padamkanlah dosa-dosa yang tidaku kusedari)
Faghfirli Ya Zal Jalali (Ampunkanlah daku Wahai Yang Memiliki Keagungan )

Ya Allah Antal 'Azizul Ghafurur Rahimu (Ya Allah Engkau Maha Mulia, Pengampun & Pengasih)
Ya Allah Antal Quddus Salamul Karimu (Ya Allah Engkau Maha Suci, Sejahtera & Pemurah)

No comments: